17/10/2013 | 0

MỘT NHÂN VIÊN TỐC KÝ HẠ VIỆN BỊ ĐƯA RA KHỎI PHÒNG HỌP

MỘT NHÂN VIÊN TỐC KÝ HẠ VIỆN BỊ ĐƯA RA KHỎI PHÒNG HỌP

Tin Hoa Thịnh Đốn – Một nhân viên tốc ký của Hạ Viện nhanh chóng bị kéo ra khỏi phòng, sau khi người này chiếm lấy diễn đàn và la hét trong suốt buổi bỏ phiếu vào đêm qua, để nâng trần nợ công và tài trợ cho chính phủ liên bang. Trong khi dự luật đang chuyển đến giai đoạn cuối cùng, nhà lập pháp chủ tọa buổi bỏ phiếu bất ngờ đập búa xuống bàn. Các nhân chứng cho biết một người phụ nữ không rõ danh tính, chộp lấy chiếc micro và bắt đầu la hét điên cuồng. Ngay sau đó, người này được nhân viên Hạ Viện đưa ra ngoài và đưa vào một thang máy bên cạnh. Cô ta tiếp tục la hét khi bị đưa đi và nói những câu vô nghĩa.