29/10/2014 | 1

Một nhà lập pháp mất chức sau khi yêu cầu ông Lương Chấn Anh từ chức

Một nhà lập pháp mất chức sau khi yêu cầu ông Lương Chấn Anh từ chức

Hong Kong, Trung Quốc. (Reuters) — Nhà lãnh đạo đảng Tự Do của Hong Kong nói ông sẽ từ chức vào hôm Thứ Tư ngày 29 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi ông bị nhóm cố vấn cao nhất của Quốc Hội Trung Quốc trục xuất, vì kêu gọi Trưởng quan hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức.

Ông James Tien Pei-chun bị Hội Đồng Cố Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc CPPCC biểu quyết trục xuất lần đầu tiên theo Điều 29, cho phép hội đồng này loại bỏ đại biểu vì vi phạm nghiêm trọng luật lệ. Ông Tien xác nhận với báo chí là quả thật ông đã thúc giục ông Lương từ chức, bởi vì Hong Kong đang trở nên không thể cai trị được. Ông cho biết là ông chấp nhận quyết định của hội đồng. Vào buổi tối cùng ngày, ông Tien cũng loan báo là ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng Tự Do trong một cuộc họp toàn đảng. Ông cho rằng, khi ông chỉ còn là một nghị sĩ thuộc đảng Tự Do mà không phải là người đứng đầu đảng này, ông có thể đóng góp nhiều hơn cho Hong Kong.

Sự việc này xảy ra khi người biểu tình ở Hong Kong bước vào tuần lễ thứ năm trong cuộc đấu tranh cho một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ, để chọn nhà lãnh đạo kế tiếp cho thành phố vào năm 2017. Hội đồng CPPCC là một cơ cấu hầu hết chỉ mang tính nghi lễ trong Quốc Hội có thực chất là bù nhìn của Trung Quốc. (H. Lam)