09/01/2015 | 0

Một nhà hàng ở Pittsburgh thông báo không nhận tiền tip của thực khách

Một nhà hàng ở Pittsburgh thông báo không nhận tiền tip của thực khách

Pittsburgh, Pennsylvania. (CBS) – Kể từ tháng 4, thực khách của một nhà hàng ở Pittsburgh sẽ không phải để lại tiền tip ở cuối mỗi bữa ăn.

Thay vì nhận tiền tip, nhân viên nhà hàng sẽ được trả lương hàng tháng, lợi ích về chăm sóc sức khỏe và được mua cổ phiếu. Kể từ tháng 4, mỗi nhân viên ở Bar Marco sẽ làm việc từ 40 đến 44 giờ một tuần, nhận lương căn bản 35 ngàn Mỹ kim một năm, cùng với lợi ích chăm sóc sức khỏe và được mua 500 cổ phiếu trong việc kinh doanh nhà hàng. Đồng sáng lập viên Bobby Fry là người đưa thông tin này lên một tài khoản Tweeter vào ngày 2 tháng Giêng, nói họ biết nếu muốn giữ cho công việc kinh doanh ngày càng đi lên, họ phải tiếp tục chăm sóc đội ngũ nhân viên là những người luôn sát cánh bên họ và mang lại thành công cho nhà hàng.

Chính sách mới của Bar Marco là nhân viên phải tham dự cuộc họp mỗi hai tháng một lần, xem xét ngân sách cũng như hiệu suất làm việc của nhà hàng. Nhân viên được mua cổ phiếu sau 3 tháng làm việc, mỗi cổ phiếu trị giá 1 Mỹ kim, và trị giá sẽ tăng lên theo thời gian làm việc của nhân viên. Bobby thú nhận ông mất rất nhiều thời gian mới tìm ra kế hoạch mang lại lợi ích tốt nhất cho nhân viên nhà hàng.

Tuy nhiên theo ông, để bảo vệ đời sống của nhân viên, nhà hàng bắt buộc phải tăng giá một số món. Ví dụ món Patatas Bravas từ 5 Mỹ kim tăng lên 9 Mỹ kim. (Nguyên Trân)