MỘT NGƯỜI VIỆT ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC CLERK-RECORDER CỦA QUẬN CAM NAM CALIFORNIA

MỘT NGƯỜI VIỆT ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC CLERK-RECORDER CỦA QUẬN CAM NAM CALIFORNIA

Tin Santa Ana – Một người Việt Nam là ông Hugh Nguyễn vừa được Hội Đồng Giám Sát Orange County bổ nhiệm vào chức vụ Clerk-Recorder của Orange County ngày hôm qua với số phiếu 4-1, thay thế ông Tom Daly vừa đắc cử chức dân biểu tiểu bang hồi tháng 11 năm ngoái. Như vậy, ông Hugh Nguyễn, tên Việt Nam là Hiếu Nguyễn, sẽ là người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử Orange County. Clerk-Recorder là người có nhiệm vụ lưu trữ tất cả hồ sơ liên quan đến quận hạt, đồng thời cấp giấy phép kinh doanh, ký xác nhận các trường hợp hôn thú, hộ tịch và các vấn đề khác, với mức lương khoảng $150,000 một năm.

Vào năm 2009, ông Hugh Nguyễn từng ứng cử chức vụ này, nhưng không thành công. Trước đây ông từng giữ chức Phó và Phụ tá cho chức vụ này trong hơn 10 năm. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, ông Hugh Nguyễn là phó thư ký Hội Đồng Giám Sát Orange County. Theo luật, ông Hugh Nguyễn giữ chức vụ mới này cho đến hết nhiệm kỳ dang dở của ông Tom Daly cho đến cuối năm 2014. Sau đó, nếu muốn tiếp tục làm việc ở vị trí này, ông phải ra ứng cử trở lại.