Một người gốc Việt trở thành Thị Trưởng trẻ nhất ở Úc

Một người gốc Việt trở thành Thị Trưởng trẻ nhất ở Úc

Hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 11, Anthony Trần, 22 tuổi, trở thành thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử thành phố Maribyrnong, ở Úc.

Trong bài phát biểu nhậm chức bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, vị tân thị trưởng gốc Việt cảm ơn sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cả những sự hy sinh của thế hệ đi trước. Anthony Trần chia sẻ rằng: “Đây là cột mốc nổi bật trong cuộc đời ngắn ngủi của anh và là một vinh dự khi được giao trọng trách này. Anh hy vọng việc mình được bầu chọn sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ từ nhiều Châu lục khác cũng tiến lên và khẳng định vị thế của họ trên trường thế giới.”

Tân Thị trưởng Anthony Trần hy vọng sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương và thúc đẩy sự an toàn trong cộng đồng. Anthony Trần hứa sẽ lãnh đạo việc xây dựng lại thành phố và thực hiện kế hoạch “Bounce Maribyrnong Back” trong chiến dịch tranh cử của mình. Anthony Trần đã phục vụ trong hội đồng thành phố với tư cách là đại diện của River Ward trong vòng một năm qua.

Trước khi được bầu làm thị trưởng, Anthony Trần luôn bảo đảm người dân có thể tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong suốt đại dịch COVID-19 và nâng cao giá trị văn hóa cộng đồng của thành phố.