Một khu đất, hai thế kỷ khiếu kiện

Tháng 9-1995, nhà cầm quyền thông báo quy hoạch khu dân cư tại số 1 bis-kép Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Sài Gòn. Di dời với cam kết đền bù giá thỏa đáng và người đi trước nếu đã nhận giá tiền đền bù thấp hơn so giá tiền đền bù mà những người di dời cuối cùng nhận, thì những người đi trước sẽ được nhận thêm phần tiền chênh lệch này. Tuy nhiên, sau đó nhà cầm quyền lật lọng… Lời ông Thiệu vẫn tiếp tục đúng sau gần nửa thế kỷ…