04/11/2019 | 0

Một dự luật được đưa ra để loại bỏ những lỗ hổng di trú về hôn nhân với trẻ em

Một dự luật được đưa ra để loại bỏ những lỗ hổng di trú về hôn nhân với trẻ em

Ảnh: CBS News

Theo một báo cáo của Ủy ban Thượng Viện về Nội An và Các Vấn Đề Chính Phủ, từ 2007-2017 có hơn 5,500 trường hợp người lớn nộp đơn xin visa cho vợ hoặc chồng chưa thành niên. Bên cạnh đó, có đến gần 3,000 trường người chưa vị thành niên xin visa cho vợ/chồng là người lớn. Theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch, không có yêu cầu nào được đưa ra về độ tuổi tối thiểu để một người có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng đến Hoa Kỳ.

Điều này có nghĩa là một đứa trẻ Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho vợ hoặc chồng của chúng, với điều kiện hôn nhân là hợp pháp ở cả 2 nước: nơi diễn ra hôn nhân và nơi chúng dự định đến cư ngụ. Từ năm 2000 đến 2015, hơn 200,000 trẻ vị thành niên kết hôn trên khắp Hoa Kỳ. Trong đó, 87% là con gái và 86% trong số họ kết hôn với người lớn. Luật hôn nhân ở Hoa Kỳ thay đổi theo từng tiểu bang, nhưng di trú vẫn là vấn đề liên bang. Do vậy, một số người ủng hộ và các nhà lập pháp cho rằng, điều này có thể khiến trẻ em có nguy cơ bị ép buộc kết hôn, các em bị xem như một cuốn passport để nhập cư vào Hoa Kỳ. Hôn nhân ở tuổi vị thành niên có thể cướp đi cơ hội giáo dục, phát triển cá nhân, sức khỏe thể chất và tinh thần của các bé gái trẻ. Do đó, luật di trú không nên bị lạm dụng để khuyến khích hôn nhân ở tuổi vị thành niên. Vào tháng 3/2018, một dự luật được đưa ra nhằm gỡ bỏ các lỗ hổng cho phép trẻ em xin visa cho vợ/chồng ngoại quốc. Sự cải cách đơn giản này sẽ giúp đóng một kẽ hở có thể dẫn đến lạm dụng và bóc lột trẻ em.

Mộc Miên