23/05/2022 | 95

Một dự án ở Quảng Ngãi điều chỉnh vốn từ 60 tỷ đồng lên gần 1,500 tỷ đồng

Một dự án ở Quảng Ngãi điều chỉnh vốn từ 60 tỷ đồng lên gần 1,500 tỷ đồng

Mô hình dự án- Nguồn hình VOV

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 23 tháng 5 năm 2022 loan tin, dự án đập dâng sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi có số vốn đầu tư ban đầu là 60 tỷ đồng, khởi công vào tháng 7 năm 2019, dự trù hoàn thành vào năm 2021, nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong và số vốn đầu tư đã được tăng lên 1,498 tỷ đồng, tăng gấp hơn 24 lần.

Theo báo cáo của Kiểm toán Cộng sản, vào tháng 8 năm 2020, dự án đập dâng sông Trà Khúc được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã có vi phạm trong đầu tư công trình.

Trong lúc chờ giải quyết vi phạm, tỉnh Quảng Ngãi gặp khó khăn về tài chính nên phải tạm dừng thực hiện công trình. Tuy nhiên, phía tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 200 tỷ đồng tiền từ nguồn cải cách tiền lương để chi cho dự án, trái với quy định của nhà cầm quyền. Do phía Trung ương Cộng sản quy định số tiền trên chỉ được chi ưu tiên cho các dự án cấp bách, còn đập dâng Trà Khúc là dự án đầu tư trung hạn.

Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, công trình đội vốn trên có những vi phạm như, chưa phù hợp quy hoạch chung của thành phố Quảng Ngãi, chưa phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi, chưa phù hợp với quy hoạch ngành giao thông, tài nguyên nước, chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, và không cân đối được nguồn vốn. Mặc dù được kết luận có nhiều vi phạm, nhưng đến nay dự án vẫn tiếp tục được thực hiện, và dự trù là đến năm 2023 sẽ xong.

An Nhiên