18/10/2013 | 0

MỘT CÔNG NHÂN SOCHI MAY MIỆNG PHẢN ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG

MỘT CÔNG NHÂN SOCHI MAY MIỆNG PHẢN ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG

Tin Sochi – Một công nhân xây cất từ vùng Urals đến Sochi làm việc đã may miệng, tuyên bố tuyệt thực biểu tình phản đối không được trả lương trong thời gian 2 tháng. Ông Roman Kuznetsov đã mang theo biểu ngữ đứng bên ngoài trung tâm báo chí nằm trong khu vực Làng Olympic đòi hỏi công ty trả lương. Được báo chí hỏi đã bao nhiêu tháng không được trả lương, ông Kuznetsov giơ 2 ngón tay. Tổng thống Vladimir Putin mong dùng Olympic Mùa Đông Sochi để phô trương sự tiến bộ ở Nga, nhưng công nhân làm công tác xây cất cho các công trình Olympic đã không được trả lương, bị Human Rights Watch tố cáo lạm dụng công nhân từ các nơi tới Sochi tìm công việc làm.