20/04/2022 | 161

Một cây cầu quan trọng ở Texas mất 1 tỷ mỹ kim mỗi tuần trong thời gian thống đốc Abbot ra lệnh phải kiểm soát tất cả xe vận tải

Một cây cầu quan trọng ở Texas mất 1 tỷ mỹ kim mỗi tuần trong thời gian thống đốc Abbot ra lệnh phải kiểm soát tất cả xe vận tải

Lệnh của Thống đốc Texas Greg Abbott áp đặt các cuộc kiểm tra an toàn đối với các xe vận tải qua biên giới từ Mexico gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho thương mại của Hoa Kỳ – bao gồm 1 tỷ Mỹ Kim mỗi tuần chỉ riêng tại cây Cầu Quốc tế Pharr-Reynosa.  Một dòng xe vận tải lớn đi về hướng bắc đã được nhìn thấy đang chờ nhập cảnh vào tuần trước. Thống đốc Abbott đã ban hành lệnh vào ngày 6 tháng 4 và hủy bỏ lệnh đó vào ngày 15 tháng 4.

Thành phố Pharr cho biết cây cầu Pharr-Reynosa ở Hạt Hidalgo thiệt hại khoảng 202 triệu Mỹ Kim mỗi ngày trong khi chính sách của thống đốc Abbott có hiệu lực, với thời gian chờ đợi ở biên giới trung bình tăng lên từ 10 đến 12 giờ. Đó là một trong hơn hai chục cây cầu quốc tế và cửa khẩu biên giới ở Texas.

Thống đốc Abbott đã ra lệnh ngày 6 tháng 4 như một cuộc trấn áp buôn lậu ma túy và buôn người. Nhưng Ủy viên Nông nghiệp Texas Sid Miller, thành viên đảng Cộng Hòa như ông Abbott, nói rằng các cuộc thanh tra là nhắm vào việc ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp hoặc ma túy bất hợp pháp, nhưng trong hai tuần khám xét chẳng bắt được ai cả.

Ngược lại, điều này đã làm giá lương thực tăng lên. Perryman Group, một công ty nghiên cứu và phân tích kinh tế có trụ sở tại Waco, ước tính rằng tổng thiệt hại cho tiểu bang Texas là 470 triệu Mỹ Kim mỗi ngày trong cái mà các nhóm thương mại gọi là ‘cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng’.