03/05/2014 | 0

Một blogger Việt Nam được đề cử giải Vaclav Havel 2014

Một blogger Việt Nam được đề cử giải Vaclav Havel 2014

Theo tin RFA, nhóm Văn Lang Praha, một tổ chức hoạt động với khẩu hiệu vì một xã hội dân sự, gởi đơn đến Nghị Hội Hội Đồng Châu Âu đề cử ông Điếu Cày cho giải thưởng này.
Đồng ký tên đề cử ngoài Nhóm Văn Lang còn có các tổ chức khác ở Việt Nam như Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Hội Tù Nhân lương tâm Việt Nam.v.v… Ông Nguyễn Quốc Vũ, thành viên của Nhóm Văn Lang, cho biết có ba lý do để ông Điếu Cày được đề cử: Thứ nhất, ông Nguyễn Văn Hải Điều Cày là người đầu tiên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận một cách có tổ chức.
Đây là lần đầu tiên mà ông lập ra Câu lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và một cách trực diện chống lại sự đàn áp quyền tự do ngôn luận trong nước. Lý do thứ hai là dù chính quyền đã dùng khá nhiều biện pháp để đàn áp để bắt ông phải nhận tội nhưng ông vẫn một mực trung thành vời những gì mà mình tin tưởng.Cuối cùng, ông đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận mà rất nhiều hội đoàn về sau này ở trong nước đều đồng ý.
Giải thưởng nhân quyền Václav Havel là giải thưởng hằng năm của Nghị Hội Hội Đồng Châu Âu cùng với Thư Viện Vaclav Havel và Quỹ Hiến Chương 77, nhằm vinh danh những cá nhân hay tổ chức đã có những đóng góp quan trọng cho nhân quyền trên thế giới.
Giải thưởng bắt đầu được trao từ năm 2013. (T. Lan)