14/01/2014 | 0

MỘT BÁC SĨ TRUNG CỘNG BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH.

MỘT BÁC SĨ TRUNG CỘNG BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH.

Thiểm Tây, Trung quốc. (Reuters)
Một bác sĩ Trung quốc bị truy tố các tội buôn lậu trẻ sơ sinh đã bị tuyên án tử hình.
Bác sĩ sản khoa Trương Thục Hà làm việc tại bệnh viện Sản khoa và Nhi đồng huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Vị Nam tuyên án tử hình.
Theo Tân hoa xã, Trương Thục Hà đã nhận tội trong tháng 12. Bác sĩ Hà đã thuyết phục cha mẹ là con của họ sinh ra bị bệnh bẩm sinh cần phải từ bỏ.
Tòa án thành phố Vị Nam đã kết tội Bác sĩ Hà buôn lậu 7 trẻ em. Sáu em bé đã tìm lại được và trao lại cho cha mẹ, một em bé chết và đã bị ném xuống một đường mương.
Theo đài CCTV, Bác sĩ Trương có 5 tòng phạm và đều bị bắt. Mỗi năm, hàng chục ngàn trẻ em đã bị ăn cắp ở Trung quốc.

Huệ Võ