14/12/2014 | 1

Một ấn phẩm bị Bộ thông tin thu hồi giấy phép xuất bản

Một ấn phẩm bị Bộ thông tin thu hồi giấy phép xuất bản

Lý do mà Bộ Thông Tin – Truyền thông đưa ra là ấn phẩm này “có những nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm các quy định pháp luật về báo chí” trong thời gian dài, mặc dù được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, đề nghị khắc phục.

Cụ thể, ấn phẩm này có tôn chỉ, mục đích “Giới thiệu chân dung những người có nghĩa cử, hành động, lẽ sống cao đẹp, mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội, giúp con người sống hướng thiện hơn, đặc biệt những người là nông dân hoặc có nguồn gốc xuất thân từ nông thôn. Đăng tải những câu chuyện thành công của những người bước ra từ sai lầm, đổ vỡ, đưa ra bài học cảnh báo từ những tiêu cực xã hội”.

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép xuất bản, trên nhiều số của ấn phẩm này được cho rằng “có nội dung xa rời tôn chỉ, mục đích, đăng tải quá nhiều các bài viết về các vấn đề tiêu cực trong xã hội, nhiều nội dung mê tín dị đoan, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.”

Ngày 10-9-2013, Cục Báo chí đã có công văn đề nghị Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo Ban biên tập báo Nông thôn Ngày nay thực hiện nghiêm túc nội dung, mục đích xuất bản ấn phẩm phụ, có kế hoạch cơ cấu lại nội dung ấn phẩm. Sau đó, Báo Nông thôn Ngày nay đã có công văn xin nhận khuyết điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, qua thanh tra ấn phẩm này cho thấy: sau khi Cục Báo chí có văn bản nhắc nhở, Ban biên tập Báo đã có sự điều chỉnh về liều lượng, tin bài tiêu cực nhưng chỉ ở một số trang báo nhất định, nội dung thông tin ấn phẩm vẫn chủ yếu là các vụ việc tiêu cực như chồng giết vợ, con đánh chết bố, ghen tuông mù quáng, tại axit, giết người, cướp của, hiếp dâm, … Ấn phẩm đã khai thác nội dung những vụ án, nhưng mô tả tỉ mỉ hành động tội ác, vi phạm thuần phong mỹ tục; thông tin có tính chất mê tín, dị đoan; về những chuyện thần bí không có cơ sở khoa học, khai thác tin đồn không có thật.

Sự việc này là một minh chứng nữa về thực trạng “tự do báo chí” tại Việt Nam. Báo chí bị nhà nước CSVN quản lý, kiểm duyệt về mặt nội dung. Những tin bài của ấn phẩm “Dòng đời” bị cho là tin tiêu cực vốn đã xuất hiện đầy rẫy trên các báo mạng, báo giấy tại Việt Nam, với số lượng ngày càng nhiều, hàng ngày đều có. Do vậy, việc xét mức độ “vi phạm” để thu hồi giấy phép xuất bản ấn phẩm này phần nhiều mang tính chất cảm tính, chủ quan.

Nhật Nam / SBTN