28/01/2015 | 2

Mormon ủng hộ luật về quyền đồng tính

Mormon ủng hộ luật về quyền đồng tính

Salt Lake City, Utah. (Reuters) — Giáo hội Mormon hôm Thứ Ba ngày 27 tháng 1 loan báo họ ủng hộ những đạo luật bảo vệ quyền của người đồng tính, chừng nào mà các quyền tự do tôn giáo không bị phương hại.

Đây được xem như một hành động hòa giải đối với một cộng đồng mà lâu nay Giáo hội Mormon vẫn có mối xung khắc. Các lãnh đạo Giáo Hội Giêsu Kitô Của Các Thánh Ngày Sau, hay còn gọi là Mormon, nói tại một cuộc họp báo ở Salt Lake City rằng, họ đang theo đuổi một cách tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người, mà sẽ cân bằng tự do tôn giáo với những sự bảo vệ dành cho người đồng tính về nhà cửa, việc làm và các quyền khác. Nhưng Giáo hội Mormon không công khai ủng hộ hôn nhân đồng tính, một quyền chủ yếu mà các nhà tranh đấu cho quyền của người đồng tính đòi hỏi, dù hôn nhân đồng tính đã được công nhận là hợp pháp tại 36 tiểu bang.

Trưởng lão Mormon, ông Dallin Oaks nói rằng, quan điểm của Giáo hội Mormon là luật pháp phải được định hình như thế nào để đạt được sự cân bằng trong việc bảo vệ các quyền tự do của mọi người trong khi tôn trọng người có những giá trị khác. Theo đó, Giáo hội Mormon chống truy bức và trả thù dưới mọi hình thức, kể cả truy bức dựa trên chủng tộc, sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế, sự khác biệt về giới tính hoặc khuynh hướng tình dục. Trong khi công luận đã chuyển dần về hướng chấp nhận quyền của người đồng tính trên toàn nước Mỹ, Giáo hội Mormon cho đến nay gặp nhiều chỉ trích vì vẫn kháng cự lại sự chuyển hướng này. (Huy Lam)