20/03/2016 | 0

Mỗi người Việt Nam gánh 1,039 Mỹ kim nợ công

Mỗi người Việt Nam gánh 1,039 Mỹ kim nợ công

Đó là theo bảng cập nhật của Đồng Hồ Nợ Công Thế Giới. So với thời điểm này 1 năm về trước, nợ công của Việt Nam đã tăng 8.1 tỷ Mỹ kim, tương đương mức tăng trung bình của các năm 2013, 2014 và 2015. Nếu tính từ năm 2010, sau 6 năm, nợ công của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, theo các con số vừa kể, tốc độ gia tăng nợ công của Việt Nam đang giảm dần. Theo Đồng Hồ Nợ Công Thế Giới, tốc độ gia tăng nợ công của Việt Nam hiện nay là 9.3%, thấp hơn tốc độ gia tăng của năm 2015 và các năm về trước.

Xung quanh con số nợ công của Việt Nam, hiện có nhiều số liệu khác nhau. Theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới đưa ra hồi tháng 7 năm 2015, nợ công của Việt Nam năm 2014 là 110 tỷ Mỹ kim, tức mỗi người dân Việt Nam gánh khoảng 1,200 Mỹ kim nợ công. Theo nhận định của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á và nhiều tổ chức khác, nợ công của Việt Nam gia tăng hầu hết do thâm hụt ngân sách lớn, các khoản vay ODA đáo hạn ngày một nhiều, và nợ của các công ty quốc doanh sử dụng vốn ODA không hiệu quả.

Huy Lam / SBTN