23/06/2021 | 0

Mỗi nghệ sĩ được đề nghị hỗ trợ 5.4 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch

Mỗi nghệ sĩ được đề nghị hỗ trợ 5.4 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch

Tin Vietnam.- Báo Người lao động ngày 22 tháng 6 năm 2021 loan tin, bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Cộng sản vừa có văn bản đề nghị hỗ trợ nhóm nghệ sĩ tham gia hoạt động biểu diễn, và nhóm hướng dẫn viên du lịch. Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Cộng sản giải thích, từ khi xảy ra đại dịch, nhóm nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn, và các hướng dẫn viên du lịch không thể hoạt động được nên gặp khó khăn.

Đặc biệt đối với nghệ sĩ hoạt động biểu diễn là loại lao động đặc thù, là những người có năng khiến, có tài năng, được đào tạo bằng nhiều hình thức, và đào tạo từ lúc nhỏ. Nhưng những người này có thời gian hoạt động biểu diễn nghệ thuật rất ngắn, chỉ khoảng 15 đến 20 năm. Dù vậy, nhưng khi được tuyển dụng vào các viên chức tại các đơn vị do nhà cầm quyền lập thì họ chỉ nhận được mức lương như những ngành nghề khác.

Hiện nay, nhà cầm quyền đã lập 100 đơn vị hoạt động nghệ thuật biểu diễn với hơn 2,000 người, đó là chưa tính đến các đơn vị nghệ thuật trong lĩnh vực vũ trang công an, quân đội. Và những nghệ sĩ này đang gặp khó khăn, cho nên bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đề nghị nhà cầm quyền hỗ trợ mỗi người 1,800,000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng nhưng nhận 1 lần. Còn đối với số lượng hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ là hơn 26,721 người.

An Nhiên