06/04/2019 | 0

Mỗi ngày nhà cầm quyền CSVN trả nợ 1,101 tỷ đồng

Mỗi ngày nhà cầm quyền CSVN trả nợ 1,101 tỷ đồng

Ảnh: trithucvn

Tin Việt Nam – Báo Trithucvn ngày 6 tháng 4 loan tin, theo báo cáo từ Cơ quan cai quản nợ và tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính CSVN, tổng thu ngân sách nhà nước trong tam cá nguyện một đạt 381 ngàn tỷ đồng, tăng 13.2% so với cùng thời kỳ năm 2018. Còn tổng chi ngân sách trong tam cá nguyệt  một là 315.6 ngàn tỷ đồng, tăng 7.6% so với cùng thời kỳ năm 2018. Trong đó, chi thường xuyên gần 237.2 ngàn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển là 46.7 ngàn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 30.76 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2019, nhà cầm quyền CSVN đã phải trả 99,128 tỷ đồng tiền nợ, bình quân mỗi ngày trả hơn 1,101 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tháng 3 năm 2019, CSVN phải trả khoản nợ khoảng 38,768 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 31,317 tỷ đồng, trả nợ ngoại quốc là 7,451 tỷ đồng.

Để sắp xếp lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, Bộ Tài chính CSVN đã phát hành 69,500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tam cá nguyệt một, với kỳ hạn bình quân 12.35 năm, lãi suất bình quân là 4.91% trong một năm. Cũng trong tam cá nguyệt một, nhà cầm quyền CSVN đã thực hiện ký kết một hiệp định vay tiền ngoại quốc trị giá 188.3 triệu Mỹ kim. Cùng thời điểm này, nhà cầm quyền đã giải ngân khoảng 957 triệu Mỹ kim nguồn vốn ODA và vay ưu đãi, trong đó cấp phát khoảng 721 triệu Mỹ kim, số tiền còn lại là vay về để cho vay lại.

An Nhiên