02/05/2020 | 36

Mỗi ngày một ca khúc – Tưởng niệm 30 tháng Tư – “Giọt Tình Sầu” (Nam Lộc)

Mỗi ngày một ca khúc – Tưởng niệm 30 tháng Tư – “Giọt Tình Sầu” (Nam Lộc)

Thi sĩ Trần Mộng Tú vào năm 2016 (Ảnh: maybienvh)

Hôm nay là ngày 16 tháng Tư, 2020: Xin mời quý vị cùng quý bạn thưởng thức và phổ biến đến với các thân hữu nhạc phẩm: “Giọt Tình Sầu”, sáng tác của Nam Lộc, phỏ thơ Trần Mộng Tú, qua hai giọng hát khác nhau.

(Ý Lan)

https://youtu.be/k7bFWBZ6y1s

(Khánh Ly)

https://youtu.be/WWlgcz0VEPU