31/07/2022 | 61

Mỗi năm nhà cầm quyền cộng sản sẽ cử hơn 400 viên chức ra ngoại quốc học tập bằng ngân sách

Mỗi năm nhà cầm quyền cộng sản sẽ cử hơn 400 viên chức ra ngoại quốc học tập bằng ngân sách

Võ Văn Thưởng- Nguồn hình Gia Hân, Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 30 tháng 7 năm 2022 loan tin, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Cộng sản đã ký kết luận 39 của Bộ Chính trị Cộng sản về mục tiêu đưa viên chức ra ngoại quốc đi học bằng ngân sách, nhằm nâng cao năng lực, khả năng lãnh đạo, kiến thức, cách cai quản, và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, mỗi năm nhà cầm quyền sẽ cử 400 viên chức đi ngoại quốc đi học tập, trong đó 40 viên chức học tập trong thời gian trung hạn, 250 viên chức học tập trong thời gian ngắn hạn, và 120 viên chức đi học tập ngoại ngữ.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, mỗi năm nhà cầm quyền sẽ cử 500 viên chức đi học tập, trong đó 50 viên chức được cử đi học trong thời gian trung hạn, 300 viên chức đi học tập trong thời gian ngắn hạn, và 150 viên chức đi học tập ngoại ngữ. Nội dung học tập ở các nhóm chính gồm, tổ chức bộ máy nhà nước, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kinh tế, khoa học kỹ nghệ và cách mạng kỹ nghệ lần thứ 4, xây dựng pháp luật, và hoạt động tư pháp, khả năng lãnh đạo, cai quản.

Số tiền ngân sách chi ra cho các viên chức đi học tập là bao nhiêu, và đi học tập ở nước nào thì chưa được Bộ Chính trị Cộng sản tiết lộ. Trước đó, nhà cầm quyền đã có 15 năm thực hiện đề án 165 về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, lãnh đạo, cai quản ở ngoại quốc bằng ngân sách nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

An Nhiên