25/08/2022 | 89

Mỗi Năm Lao Động Việt Nam Ở Ngoại Quốc Gửi Về Nước 10 Tỷ Mỹ Kim

Mỗi Năm Lao Động Việt Nam Ở Ngoại Quốc Gửi Về Nước 10 Tỷ Mỹ Kim

Đào Ngọc Dung- Nguồn hình Gia Hân, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 25 tháng 8 năm 2022 loan tin, tại buổi Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Cộng sản khoá 11 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trong việc đưa lao động ra ngoại quốc làm thuê, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, trong 10 năm qua, đã có hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi xuất cảng lao động, mỗi năm họ gửi về nước khoảng 10 tỷ Mỹ kim.

Thu nhập của người lao động Việt ở ngoại quốc tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng một người một năm, cao hơn nhiều so với làm việc trong nước cùng ngành nghề. Việc này đã giúp người dân xoá đói giảm nghèo, có tiền tích luỹ, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào nguồn ngoại tệ cho đất nước, xây dựng đất nước, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, Việt Nam có 451 tổ chức, công ty làm dịch vụ đưa người lao động đi xuất cảng, tăng gấp 2 lần so với năm 2012, và có 25 nước chấp nhận lao động người Việt.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động- Thương binh- Xã hội Cộng sản khẳng định, việc nhà cầm quyền đưa người dân đi bán sức lao động ở ngoại quốc là xu hướng tất yếu, và đề nghị các cơ quan cấp bộ, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức về xu hướng trên, chú ý đàm phán với các quốc gia, nâng cao năng lực hiệu quả cai quản nhà nước, chú ý đến cung- cầu lao động, xây dựng thị trường lao động linh hoạt.

An Nhiên