26/09/2014 | 1

Mỗi năm có gần 50 ngàn người chết vì thuốc lá ở Việt Nam

Mỗi năm có gần 50 ngàn người chết vì thuốc lá ở Việt Nam

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người hút thuốc lá ở độ tuổi từ 15 tuổi trở lên là 47.4% đối với nam giới, 1,4% đối với nữ giới. Nguyên nhân tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam cao là giá bán lẻ thuốc lá còn thấp, thanh thiếu niên dễ tiếp cận với thuốc lá. Hiện Việt Nam có tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ thuốc lá thấp nhất là 44.9%. Trong khi đó tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ tại các nước trong khu vực từ 50% trở lên tới 81%.

Cùng với nhiều nước, Việt Nam đã ký kết và tham gia Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá từ ngày 17 tháng 3 năm 2005. Các biện pháp về giá và thuế là những biện pháp quan trọng và hữu hiệu để giảm tiêu thụ thuốc lá trong các tầng lớp dân cư, đặc biệt là thanh thiếu niên. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá là cần thiết để giảm tỷ lệ người hút thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên thế giới. Gần 80% trong số hơn một tỷ người hút thuốc lá trên thế giới sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Việc sử dụng thuốc lá gây ra 25 loại bệnh khác nhau, như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư da, các bệnh tim mạch… Tại Việt Nam con số tử vong có liên quan đến thuốc lá lên tới hơn 40,000 người, tức là hơn 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày, chi phí cho các căn bệnh đó lên hơn 75 triệu đô la mỗi năm. (T. Lan)