Mời Em Về – Việt Dzũng

Vào ngày 20/12/2013, cộng đồng Người Việt Yêu Tự Do trên toàn thế giới đã ngậm ngùi tiễn đưa nhạc sĩ, nhà báo, nhà hoạt động Việt Dzũng về cõi vĩnh hằng.

Cả một đời đấu tranh cho quê hương Việt Nam, nhưng khi nằm xuống, giấc mơ về thăm lại một nước Việt tự do, dân chủ của nhạc sĩ Việt Dzũng cũng chưa thành hiện thực.

Kính mời quí độc giả cùng nghe lại ca khúc Mời Em Về của nhạc sĩ Việt Dzũng, với những lời hát như chính lời tâm sự của ông:

…Tôi muốn mời em về

Nhưng chim đã gẫy cánh

Nhưng mây đã ngừng bay

Cho tôi còn lại nơi này…