Mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho cư dân tại Boston & vùng phụ cận

Trung tâm y tế Dot House là một trong các trung tâm y tế phục vụ cho đa số cư dân gốc Việt tại thành phố Boston đặc biệt là các vị cao niên đang sinh sống trong khu vực Dorchester. Gần đây Dot House đã mở rộng một đơn vị thử nghiệm Covid-19 cho các bệnh nhân và các thành viên trong cộng đồng dựa trên các triệu chuẩn mới của tiểu bang tạo ra điều kiện dễ dàng hơn cho việc kiểm tra covid-19. Có mặt trong cuộc phỏng vấn hôm nay là BS. Huy Nguyễn, ông tốt nghiệp bằng bác sĩ tại trường đại học y khoa Harvard và hiện nay ông là giám đốc y khoa tại trung tâm y tế Dot House.