Mở quán rượu nghiên cứu người nghiện ở viện đại học

Mở quán rượu nghiên cứu người nghiện ở viện đại học

London, England. (Reuters)
Để nghiên cứu đặc điểm của giới “bợm,” tiến sĩ Tony Moss, trưởng ban tâm lý học tại viện đại học London South Bank, quyết định mở một quán rượu phục vụ rượu bia miễn phí cho mọi người. Ông muốn thông qua hoạt động của “tửu quán” để nghiên cứu phản ứng của xã hội về vấn đề uống rượu và tìm hiểu xem tại sao các “đệ tử lưu linh” có thể uống được quá nhiều rượu.
Tiến sĩ Tony Moss nói rằng, kết quả cuộc nghiên cứu này sẽ được sử dụng cho một đề tài khoa học của ông. Ông cho rằng mọi nghiên cứu khoa học được thực hiện trong phòng thí nghiệm là không thực tế. Chi phí xây cất quán rượu này lên tới 20 ngàn Bảng Anh, có một máy xay sinh tố, quầy rượu, nhiều chiếc ghế cao và một máy đo nồng độ rượu qua hơi thở.
Người ta lắp một máy thu hình dấu kín ở góc phòng giúp thu lại đầy đủ mọi thái độ, hành động của khách hàng để các sinh viên ngồi trong các phòng học gần đó có thể trực tiếp theo dõi. Quầy rượu thí nghiệm này là một trong số những quầy rượu hiếm hoi được mở tại các học viện tại Hoa Kỳ và tại trường đại học Liverpool, Anh Quốc. – T. Vi