31/03/2016 | 0

Mỏ cát cuối cùng của Hoa Kỳ sắp đóng cửa

Mỏ cát cuối cùng của Hoa Kỳ sắp đóng cửa

Marina, California. (CBS) — Mỏ cát cuối cùng của nước Mỹ vẫn còn hoạt động sau 100 năm nhưng có lẽ chẳng còn được bao lâu. Hội Đồng Bờ Biển California vừa ra lệnh đóng cửa nhà máy khai thác cát Cemex Lapis ở Marina.

Các tổ chức bảo vệ môi trường đều hoan nghênh quyết định này. Ông Ryan Kallabis thuộc tổ chức Save Our Shores nói rằng, đóng cửa nhà máy Cemex sẽ giúp giảm tốc độ xói mòn bờ biển, và cũng sẽ giảm tác động kinh tế của sự xói mòn đó. Nhà máy này đã hoạt động ở Marina từ năm 1906. Trung tâm của hoạt động khai thác cát là một cái hố lớn để trữ cát và nước biển khi thủy triều lên. Khoảng 20,000 thùng xe vận tải cát được lấy ra khỏi bờ biển này mỗi năm để sử dụng trong các sân chơi, sân golf và kỹ nghệ. Nhưng các tổ chức bảo vệ môi trường nói rằng khai thác nhiều cát đến mức đó gia tăng tốc độ xói mòn toàn bộ bờ biển.

Trên thực tế, khu vực này của Vịnh Monterey có mức độ xói mòn bờ biển cao nhất ở California. Cho phép một hoạt động khai thác cát như thế này hoạt động trong Khu Bảo Tồn Biển Quốc Gia Vịnh Monterey là một điều không tưởng, nhưng nhà máy này đã có từ lâu và được cho phép tiếp tục hoạt động khi Đạo Luật Bờ Biển California được ban hành trong thập niên 1970. Nhưng Cemex sẽ không còn tiếp tục hoạt động lâu. Một phát ngôn nhân của Cemex nói rằng công ty phản đối sự giám định của Hội Đồng Bờ Biển và dự trù sẽ khởi kiện để tiếp tục hoạt động. (Huy Lam)