Một nhóm người Việt vận động ủng hộ Joe Biden tại Houston

Vào lúc 1 giờ chiều ngày 10-10 tại khu parking Baby Club có trên dưới khoảng 30 đồng hương Houston đã tập hợp tại đây để vận động ủng hộ ông Cựu phó TT Joe Biden. Buổi vận động đã diễn ra trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ rất tốt đẹp, ôn hòa, tuy cũng có một vài anh chị em bên phía ủng hộ TT Trump cũng có mặt để xem sự vận động của phía đối lập. Phóng viên Hùynh Phong tường trình từ Houston Texas: