MỘT MAI TÔI ĐI | Sáng tác: Trường Sa | Nhạc Thính Phòng