06/06/2015 | 0

Mở rộng thương mại tạo thêm việc làm

Mở rộng thương mại tạo thêm việc làm

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn của đảng Cộng Hòa tuần này, Dân Biểu Pat Tiberi, tiểu bang Ohio nhắc tới việc Quốc Hội thông qua dự luật Quyền Thúc Đẩy Thương Mại.

Ông Tiberi lập luận rằng dự luật sẽ dẫn tới những thỏa thuận thương mại tốt hơn, tạo thêm nhiều việc làm và lương cao hơn cho người lao động Hoa Kỳ. Dân Biểu Tiberi cho biết dự luật Quyền Thúc Đẩy Thương Mại sẽ cho phép công chúng Hoa Kỳ 60 ngày để đọc thỏa thuận thương mại trước khi được ký kết, và thực hiện thỏa thuận để giúp cho các công ty tiếp cận một tỷ khách hàng mới. Người lao động Hoa Kỳ có thể cạnh tranh cho những công việc ở lãnh vực cao hơn. Ông Tiberi khẳng định dự luật phù hợp với thế giới đang thay đổi, đầy hấp dẫn và trao đổi chưa từng có. Theo ông Tiberi, dự luật Quyền Thúc Đẩy thương mại cần phải được thông qua để quốc gia không bị tụt hậu. (Nguyên Trân)