03/03/2016 | 0

Mitt Romney gọi ông Donald Trump là một người lừa đảo

Mitt Romney gọi ông Donald Trump là một người lừa đảo

Washington, DC. (CBS) – Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney gọi ông Donald Trump là một người lừa đảo và kêu gọi các thành viên đảng xa lánh ông vì lợi ích của quốc gia và của đảng.

Trong bài diễn văn tại trường Đại Học Utah, ông Romney tuyên bố những lời hứa hẹn của ông Trump vô giá trị, như tấm bằng của trường Đại Học Trump. Ông Romney tham gia vào đội ngũ ngày càng tăng các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa đang tìm cách làm chậm lại xung lượng của ông trùm bất động sản New York. Họ là thành phần được nhiều người ủng hộ ông Trump coi là các nhân vật chính trị chuyên nghiệp. Theo ông Romney, chính sách đối nội của ông Trump sẽ đưa Hoa Kỳ tới suy thoái.

Chính sách đối ngoại của ông làm cho Hoa Kỳ và thế giới kém an toàn hơn. Ông Romney cho rằng ông Trump không có tính khí cũng như sự phán xét để trở thành tổng thống. Nhắc tới sự miêu tả nổi tiếng về Hoa Kỳ của cựu Tổng Thống Ronald Reagan, ông Romney nói tính cách của ông Trump sẽ làm cho Hoa kỳ không còn là một thành phố tỏa sáng trên ngọn đồi nữa. (Nguyên Trân)