21/03/2016 | 0

Mitch McConnell không nhận người được Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện

Mitch McConnell không nhận người được Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện

Washington, DC. (Reuters) – Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Mitch McConnell cho biết Thượng Viện sẽ không xác nhận người được Tổng thống Obama đề cử vào Tối cao Pháp viện trong năm nay.

Trong chương trình Meet the Press của NBC hôm Chủ Nhật, ông McConnell khẳng định điều đó, bất kể việc vị tổng thống được bầu vào tháng 11 có thể chọn người khác cấp tiến hơn, và thậm chí không được đảng Cộng Hòa ưa thích. Người được đề cử vào chức vụ Thẩm phán Tối cao Pháp viện trọn đời phải có sự xác nhận của Thượng Viện. Nhưng theo ông McConnell, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ không tổ chức buổi điều trần hoặc buổi bỏ phiếu nào cho ông Garland. Đảng Cộng Hòa muốn vị tổng thống tiếp theo đưa ra sự đề cử, hy vọng rằng lần này tân tổng thống sẽ là một người thuộc đảng phái của họ. Ông McConnell nói có một nguyên tắc liên quan đến sự đề cử này. Đó là trong năm tổ chức bầu cử, khi người Mỹ đang cân nhắc chọn lựa ai sẽ là vị tổng thống tiếp theo, thì tổng thống đương nhiệm không được đưa ra mọi sự chỉ định, mà hành động đó thuộc về tân tổng thống bất kể người đó là ai.

Cũng trong chương trình Meet the Press, lãnh đạo Thiểu số Thượng Viện Harry Reid dự báo sự lạnh nhạt mà đảng Cộng Hòa dành cho ông Garland sẽ sớm bị phá vỡ, sau khi một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói rằng họ sẵn sàng gặp ông Garland. (Mai Đức)