07/02/2014 | 1

Minnesota: Các Thị Trưởng Bàn Lương Tối Thiểu

Minnesota: Các Thị Trưởng Bàn Lương Tối Thiểu

St. Paul, Minnesota (CBS)
Vẫn còn vài tuần nữa phiên họp Lập Pháp năm nay mới diễn ra, nhưng các nhà lập pháp tiểu bang đã bắt đầu thúc đẩy thông qua việc tăng lương tối thiểu.
Hôm Thứ Năm, các thị trưởng hàng đầu của tiểu bang Minnesota cùng tham gia vào nỗ lực tăng mức lương tối thiểu của tiểu bang lên thành 9.50 Mỹ kim một giờ.
Các thị trường từ thành phố Minneapolis, St. Paul, Falcon Heighs và Hibbing cho biết mức lương của tiểu bang, hiện đang là 6.15 Mỹ kim, nên được tăng lên thành 9.50 Mỹ kim một giờ, và lập chỉ mục cho lạm phát mỗi năm sau đó.
Những người ủng hộ cho rằng hàng trăm ngàn người dân Minnesota sẽ được tăng lương.
Còn thị trưởng thành phố Hibbing là Rick Cannata thì tin rằng việc tăng lương tối thiểu cũng sẽ giúp các doanh nghiệp đường phố chính.

Nguyên Trân