25/11/2020 | 0

Minh bạch quốc tế nói gần 70% người dân Việt Nam coi tham nhũng là quốc nạn

Minh bạch quốc tế nói gần 70% người dân Việt Nam coi tham nhũng là quốc nạn

Một nhân viên ngân hàng đang đếm Mỹ kim ở Hà Nội hôm 16_5_2016 (Reuters)

Tin từ Đức Quốc: Theo tổ chức Minh bạch Quốc tế, 67% người Việt trong nước cho rằng tình trạng tham nhũng của viên chức cộng sản là một vấn đề nghiêm trọng và 15% người sử dụng dịch vụ công trong khoảng thời gian 12 tháng trước đây đã phải chi tiền hối lộ.

Trong cuộc thăm dò có tên Thông số Tham nhũng Toàn cầu- Khu vực Châu Á (Global Corruption Barometer- Asia) được công bố vào ngày 24 /11 thì 25% người Việt Nam được hỏi ý kiến trong thăm dò cho rằng cảnh sát giao thông ăn hối lộ, 17% nói công an ăn hối lộ, 14% nói giới chức thuế ăn hối lộ, và 10% nói viên chức chính phủ ăn hối lộ.  Có 39% người được hỏi cho rằng tình trạng tham nhũng vẫn gia tăng, 29% cho rằng tham nhũng vẫn như cũ trong khi chỉ có 24% nói tình trạng tham nhũng có giảm.

Đối với câu hỏi nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện công tác chống tham nhũng tốt hay kém, có 46% cho là tốt, 43% đánh giá kém và 5% nói không có gì thay đổi. 68% cho rằng người dân thường có thể tham gia giúp tạo nên thay đổi trong công cuộc chống tham nhũng,22% cho rằng không thể, và 5% nói không biết hoặc từ chối trả lời.

Thăm dò tại Việt Nam được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8 năm ngoái. Có 20 ngàn người dân tại 17 quốc gia tại Châu Á được hỏi ý kiến.  Tổ chức Minh bạch Quốc tế có trụ sở chính tại Đức và hoạt động tại hơn 100 nước trên thế giới. Mục tiêu của tổ chức này là chấm dứt bất công do tham nhũng gây nên. Phương thức để đạt đến mục tiêu này là thông qua tính minh bạch, trách nhiệm, và sự liêm chính. (BBT)