11/11/2017 | 1

Mike Pence thiết lập câu lạc bộ phó tổng thống riêng với Biden và Cheney

Mike Pence thiết lập câu lạc bộ phó tổng thống riêng với Biden và Cheney

Washington, DC. (CBS) – Trong khi Tổng Thống Trump liên tục đụng độ với những người tiền nhiệm kể từ khi nhậm chức, Phó Tổng Thống Mike Pence lặng lẽ trau dồi chính mình.

Theo những người thân cận với hai cựu phó tổng thống, ông Pence nói chuyện qua điện thoại với ông Joe Biden ít nhất mỗi tháng một lần. Ông cũng có nhiều cuộc trò chuyện với ông Dick Cheney, thậm chí gặp mặt tại văn phòng của ông ở West Wing. Họ trao đổi ý tưởng và lời khuyên. Ông Biden và ông Cheney tư vấn về các vấn đề chính sách đối ngoại và đối nội, sự tương tác giữa Tòa Bạch Ốc và Capitol Hill.

Câu lạc bộ phó tổng thống này là sự tương phản mạnh mẽ với sự cắt đứt giao tiếp giữa ông Trump và cựu Tổng Thống Obama, cũng như khoảng cách đáng chú ý giữa ông Trump với ông George W. Bush, người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng Hòa. Ông Bush và ông Trump không liên lạc. Ông Bush công khai chỉ trích ông Trump trong cuốn sách sắp tới, mang tên Người Cộng Hòa Cuối Cùng.

Tuy nhiên bà Laura Bush nói chuyện với bà Melania Trump ít nhất là một lần kể từ sau lễ nhậm chức.

Theo những người quen thuộc với vấn đề, ông Obama và ông Trump chưa từng nói chuyện, hoặc liên lạc cá nhân bằng bất cứ cách nào kể từ sau lễ nhậm chức. Phu nhân của họ là bà Michelle Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cũng không liên lạc.

NBC News đã phỏng vấn hơn một chục người thân cận với cựu phó tổng thống cũng như phó tổng thống đương nhiệm cho câu chuyện này.

Nhiều người đã so sánh tình hình chia rẽ của nước Mỹ hiện nay với thời chiến tranh Việt Nam. (Nguyên Trân)