20/01/2014 | 2

MIỀN TRUNG New Zealand BỊ ĐỘNG ĐẤT.

MIỀN TRUNG New Zealand BỊ ĐỘNG ĐẤT.

Tin Wellington (Reuters)

Hôm nay miền trung New Zealand trong đó có thủ đô Wellington đã bị rung chuyển với trận động đất mạnh 6.3 độ.
Hiện chưa biết rõ thiệt hại sinh mạng và vật chất. Trận động đất kéo dài một phút, tâm chấn động nằm trong vùng Wairarapa, nằm cách Wellington theo hướng đông bắc khoảng 120 cây số.
Sau trận động đất trên 10 trận hậu chấn diễn ra với sức chấn động 4.5 độ.
Hôm nay là ngày lễ cho nên hầu hết cơ quan chính quyền và các tiệm buôn đóng cửa.
Trong năm ngoái, vùng này đã trải qua 2 trận động đất trong tháng 8 và tháng 9, với cường độ 6.9 và 6.5 độ. New Zealand nằm trên đường biên các khối lục địa Thái bình dương và Ấn Úc, mỗi năm trung bình có trên 14,000 trận động đất.
Trận động đất tháng 2 năm 2011 ở đảo Christchurch với cường độ 6.2 độ đã làm 189 người chết.

Huệ Võ