15/04/2015 | 1

Miền nam California cắt giảm việc cung cấp nước 15%

Miền nam California cắt giảm việc cung cấp nước 15%

Los Angeles, California. (Reuters) – Các cơ sở cung cấp nước ở miền nam California chấp thuận kế hoạch giảm cung cấp nước 15% tới các thành phố và cộng đồng, trong bối cảnh tình trạng hạn hán tàn phá khắp tiểu bang vẫn kéo dài.

Kế hoạch của Sở Thủy Cục Metropolitan, gọi tắt là MWD, nhằm mục đích buộc các thành phố lớn trong khu vực Los Angeles phải tuân thủ lệnh của Thống đốc Jerry Brown, là giảm lượng nước sử dụng 25%. Đây là lệnh giảm bắt buộc toàn tiểu bang lần đầu tiên trong lịch sử của California. Để đạt tiêu chí do ông Brown đề ra, Hội Đồng Kiểm Soát Nguồn Cung Cấp Nước California đưa ra kế hoạch cắt giảm đối với hơn 400 Sở thủy cục, buộc phải giảm sử dụng nước từ 10% đến 35%. Mục tiêu căn cứ trên đầu người tiêu thụ.

Bắt đầu từ tháng 7, hơn hai chục cơ quan thành viên sẽ bị phạt gấp 4 lần giá nước bình thường nếu đòi hỏi một lượng nước sử dụng nhiều hơn. Tiền phạt sẽ dao động từ 1,480 Mỹ kim đến 2,960 Mỹ kim cho mỗi acre-foot. Một acre-foot nước được tính là số lượng phủ đầy một sân đá banh và sâu chừng 1 foot, hoặc đủ cho nhu cầu sử dụng trong một năm của hai gia đình. Việc cắt giảm sẽ kéo dài một năm, với cơ hội sửa đổi hệ thống mỗi tháng một lần. Việc xem xét chính thức được ấn định vào tháng 12, tức là vào giữa mùa mưa. (Mai Đức)