31/10/2014 | 0

Miến Điện tổ chức hội nghị hòa bình trước khi chào đón Tổng Thống Obama

Miến Điện tổ chức hội nghị hòa bình trước khi chào đón Tổng Thống Obama

Naypyitaw – Miến Điện. (Reuters) – Chính phủ Miến Điện đã tổ chức một cuộc họp cấp cao chưa có tiền lệ tại thủ đô Naypyitaw giữa quân đội, đối lập và nhiều nhóm thiểu số trong nước, là một phần trong chương trình tạo Miến Điện thành một quốc gia hòa bình.

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Thein Sein đề nghị dùng hết nỗ lực để đem lại đình chiến, bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số. Cuộc họp tại thủ đô Naypyitaw được diễn trong lúc Miến Điện đang ở trong một tiến trình hòa bình phức tạp, dân quân các sắc tộc vũ trang đang đứng lên, và tình trạng căng thẳng chính trị kéo dài với sự tranh đấu của đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyilãnh đạo, đòi sửa đổi hiến pháp, làm giảm ảnh hưởng chính trị của quân đội đã độc tài cai trị quốc gia trong 49 năm. Cuộc họp cũng diễn ra trong lúc Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về những sự vi phạm nhân quyền, gồm việc bỏ tù các nhà báo, đàn áp người Hồi giáo Rohingya không có quốc tịch và các dân tộc thiểu số trong nước.

Những người chỉ trích nói rằng cuộc họp vội vã trong ngày nay nhằm tạo một hình ảnh tốt trước chuyến viếng thăm lần thứ nhì của Tổng thống Obama vào tháng tới. Bạo động đã diễn ra trong vùng Rakhine trong năm 2012 giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Rohinaya theo Hồi giáo đã làm trên 200 người chết và trên 140,000 người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa.

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama cũng đã nói chuyện qua điện thoại với bà Aung San Suu Kyi trong ngày hôm qua. (H. Võ)