14/06/2016 | 0

Microsoft mua Linked-In

Microsoft mua Linked-In

Mountain View, California. (Reuters) – Microsoft đồng ý mua Linked-In với giá 26.2 tỷ Mỹ kim.

Đây là một thỏa thuận lớn chưa từng có, kết hợp dịch vụ cloud đang phát triển nhanh chóng của Microsoft với mạng lưới 433 triệu chuyên gia trên mạng. Ông Reid Hoffman, chủ tịch hội đồng quản trị Linked-In và là cổ đông kiểm soát của công ty cho biết ông hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận. Ông Jeff Weiner vẫn sẽ làm tổng giám đốc Linked-In, báo cáo cho tổng giám đốc Microsoft là ông Nadella.

Microsoft dự trù phát triển lợi nhuận của Linked-In bằng cách tăng lượng ghi danh cá nhân và tổ chức, cũng như quảng cáo có mục tiêu. Ông Bob O’Donnell của Technalysis Research cho biết đây là một thỏa thuận đắt giá nhưng có ý nghĩa dài hạn. Microsoft muốn trở thành một công ty dịch vụ nhiều hơn nữa. Misrosoft thấy Linked_in là một cơ hội để thiết lập các dịch vụ thú vị. Thỏa thuận được sự ủng hộ hoàn toàn của cả hai hội đồng quản trị và dự trù sẽ đóng trong năm nay.

Microsoft cho biết họ sẽ mượn nợ để chi trả cho cuộc mua bán này. Thỏa thuận đòi hỏi phải có sự chuẩn thuận của các nhà lập pháp tại Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada và Brazil. Sau thỏa thuận, Linked-In sẽ trở thành một phần của đơn vị qui trình sản xuất và thương mại. (Nguyên Trân)