06/08/2014 | 0

Michelle Obama và Laura Bush thúc đẩy giáo dục phụ nữ

Michelle Obama và Laura Bush thúc đẩy giáo dục phụ nữ

Washington, DC. (Reuters) – Trong khi lãnh đạo của gần 50 nước châu Phi gặp nhau tại các cuộc họp khác nhau ở Washington, phu nhân của họ tập trung tại Trung tâm Kennedy vào hôm thứ Tư ngày 6 tháng 8, dự cuộc hội thoại về thúc đẩy quyền phụ nữ và trẻ em gái ở châu Phi.

Hội thảo mang tên Đầu tư vào Tương lai được khai mạc bằng cuộc thảo luật giữa Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, cựu Đệ nhất Phu nhân Laura Bush và nhà báo Cokie Roberts.

Theo bà Laura, khi nhìn ra ngoài thế giới, bà thấy nhiều nước có đến một nửa dân số bị thiệt thòi hoặc bị gạt ra ngoài, và những nước đó thường gặp thất bại. Bà nói nếu các nước đó muốn phát triển, chính phủ phải quan tâm đến quyền của một nửa dân số còn lại.

Hai vị đệ nhất phu nhân nói về niềm đam mê, với nhiều chủ đề khác nhau, từ giáo dục mẫu giáo, vấn đề cựu chiến binh, tới việc ăn uống lành mạnh, và cách họ vận động để thúc đẩy chương trình nghị sự đối với khán giả toàn cầu.

Bà Michelle nói ưu tiên hàng đầu của bà là tham gia với các lãnh đạo của thế hệ tiếp theo, và khuyến khích họ hoạt động trong tiến trình chính trị. Bà hy vọng có thể bắt đầu một cuộc đối thoại toàn quốc về sự khao khát giáo dục cho giới trẻ, với 60 triệu bé gái trên toàn thế giới không được đi học, trong đó 30 triệu là trẻ em châu Phi cận Sahara. (M. Đức)