27/02/2014 | 0

Michelle Obama ủng hộ nhãn báo thành phần dinh dưỡng mới chống béo phì

Michelle Obama ủng hộ nhãn báo thành phần dinh dưỡng mới chống béo phì

Tin Washington, DC. (CBS)
Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cho rằng nhãn Thực Tế Dinh Dưỡng trên đồ ăn và đồ uống cần phải được đổi mới.
Đệ nhất phu nhân cùng với bà Margaret Hamburg, ủy viên Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Thuốc, và Bộ Trưởng Y Tế Kathleen Sebelius công bố những thay đổi với nhãn dinh dưỡng, bao gồm số lượng calorie được in lớn và đậm để dễ thấy hơn. Các nhãn dinh dưỡng cũng có những thông tin về đường được thêm vào và kích cỡ phục vụ sẽ được thay đổi để sát thực hơn với liều lượng ăn của mọi người.
Mặc dù có thể phải mất vài năm nữa thì nhãn mới mới có thể xuất hiện tại các cửa tiệm, đệ nhất phu nhân cho biết những thay đổi kể trên sẽ là một việc làm lớn để giúp nhiều gia đình trên toàn quốc đưa ra những lựa chọn lành mạnh. – N. Trần