22/01/2014 | 0

Mexico Phản Đối Mỹ Xử Tử Công Dân Của Họ

Mexico Phản Đối Mỹ Xử Tử Công Dân Của Họ

Houston, Texas. (Reuters)
Mexico phản đối mạnh mẽ việc Texas dự trù xử tử một người Mexico vào ngày hôm nay.
Phía Mexico lập luận rằng qua việc xử tử người này, Hoa Kỳ rõ ràng vi phạm công ước quốc tế.
Công dân Mexico, Edgar Tamayo bị buộc tội bắn chết một cảnh sát thành phố Houston vào năm 1994, khi ông ta đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên Tamayo không được thông báo về quyền lợi của mình để có được sự hỗ trợ ngoại giao, theo quy định của Công Ước Vienna về Quan Hệ Lãnh Sự.
Vào năm 2004, Tòa Án Công Lý Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc ra lệnh cho Hoa Kỳ phải xem xét lại bản án đối với 15 công dân Mexico, trong đó có Tamayo, những người lãnh bản án tử hình mà không được thông báo về quyền lãnh sự của họ.
Cho tới nay, hai người trong số đó đã bị hành quyết.
Trong một bản thông cáo, bộ Ngoại Giao Mexico tuyên bố nếu Edgar Tamayo bị hành quyết mà không được xem xét lại bản án, rõ ràng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ quốc tế của mình.
Tháng trước, Ngoại Trưởng John Kerry gởi một bức thư cho Thống Đốc tiểu bang Texas Rick Perry, kêu gọi ông xem xét lại bản án tử hình đối với Tamayo, bởi vì việc hành quyết người này sẽ gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ công dân của mình, những người đang gặp rắc rối pháp lý ở nước ngoài.
Nhưng cho tới nay, Texas không tỏ dấu hiệu nhân nhượng.
Bộ Ngoại Giao Mexico cho biết họ sẽ có những biện pháp, kể cả pháp lý, ngoại giao và chính trị để ngăn chặn vụ xử tử.
Minh Hằng