07/04/2023 | 49

METRO SỐ 1 CHƯA VẬN HÀNH NHƯNG CÓ NGUY CƠ GIẢI THỂ VÌ KHÔNG CÓ TIỀN

METRO SỐ 1 CHƯA VẬN HÀNH NHƯNG CÓ NGUY CƠ GIẢI THỂ VÌ KHÔNG CÓ TIỀN

Báo Thanh niên ngày 7 tháng 4 năm 2023 loan tin, tuyến metro số 1 tại Sài Gòn dù sắp hoàn thành nhưng lại đứng trước nguy cơ giải thể vì đơn vị vận hành thiếu tiền. Trước tình trạng trên, nhà cầm quyền thành phố đã đề nghị ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản bổ sung cho công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoả xa đô thị số 1, là đơn vị vận hành tuyến metro số 1 với số tiền 268 tỷ đồng, từ nguồn chi đầu tư phát triển ngân sách thành phố nhưng không được chấp thuận. Nguyên nhân của việc từ chối cấp vốn này được giải thích là, việc bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng với công ty nhà cầm quyền đang hoạt động hiệu quả, còn công ty Hoả xa đô thị số 1 chưa có doanh thu, mà chỉ phát sinh chi phí nên chưa thể đánh giá hiệu quả. Theo nhà cầm quyền thành phố, công ty Hoả xa đô thị số 1 đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng hoạt động. Tính đến tháng 8 năm 2021, công ty đã sử dụng hết 14 tỷ đồng tiền tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ ban đầu. Và từ đó đến nay, lao động trong công ty chưa được trả lương và đóng các khoản bảo hiểm xã hội với số tiền nợ là 6,7 tỷ đồng. Đã có 21 trong tổng số 36 người nghỉ làm tại công ty, trong khi số nhân sự để vận hành, bảo trì hoả xa số 1 vào cuối năm 2023 là 706 người. Ngoài ra, công ty cũng không có tiền để trả các khoản như điện, nước, viễn thông, dịch vụ bảo vệ, nên phải dừng sử dụng trụ sở mà phải sử dụng tạm các phòng họp của Ban cai quản hoả xa đô thị để có nơi làm việc.

AN-20230407- Metro số 1- Nguồn hình Thanh niên