12/07/2016 | 0

Merkel: Anh cần rõ ràng quan hệ với EU

Merkel: Anh cần rõ ràng quan hệ với EU

Meseberg, Đức. (Reuters) – Thủ tướng Đức Angela Merkel nói vào ngày hôm qua là Anh nên nhanh chóng làm rõ cách thức mà Anh muốn để hình thành tương quan của Anh với Liên Âu.

Bà cũng cho biết Berlin muốn Anh vẫn là một đối tác quan trọng của khối. Bà Merkel đã nói như vậy trong một bài phát biểu tại buổi tiệc tiếp tân ngoại giao hàng năm ở Meseberg, phía bắc Berlin. Bà nói thêm tất nhiên Liên Âu bao gồm 27 nước thành viên còn lại cũng cần phải bảo vệ các lợi ích của khối. Bà nói điển hình là bất cứ ai muốn có quyền truy cập miễn thuế quan vào thị trường nội bộ châu Âu cũng sẽ phải chấp nhận tất cả các quyền tự do căn bản bao gồm cả việc di chuyển tự do của người dân trong khối.

Một số chính trị gia Anh đã đề nghị Anh được tiếp cận thị trường chung của Liên Âu, bao gồm cả lãnh vực tài chánh quan trọng của khối, nhưng muốn hạn chế việc nhập cảnh của các công dân Liên Âu. Thị trường duy nhất của Liên Âu nhằm tới việc bảo đảm sự di chuyển tự do của hàng hóa, vốn tư bản, dịch vụ và người dân trong số 28 nước thành viên của khối. (Lê Hoàng)