01/11/2014 | 1

Medicare trả tiền thuốc cho bệnh nhân đã qua đời

Medicare trả tiền thuốc cho bệnh nhân đã qua đời

Washington, DC – Chương trình thuốc theo toa của Medicare tiếp tục trả tiền cho các loại thuốc tốn kém, ngay cả sau khi bệnh nhân đã qua đời.

Vấn đề bắt nguồn từ một nguyên tắc quan liêu hiện đang được xem xét lại. Một bản phúc trình của tổng thanh tra bộ Y Tế, được công bố hôm Thứ Sáu ngày 31 tháng 10, cho biết qui định của Medicare cho phép chi trả cho các loại thuốc theo toa tới 32 ngày sau khi bệnh nhân qua đời, mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của chương trình, chưa kể tới ý thức thông thường. Bản phúc trình của tổng thanh tra kêu gọi thay đổi ngay lập tức để loại trừ hoặc hạn chế chính sách chi trả. Medicare cho biết họ đang làm việc để sửa đổi. Các nhà điều tra xem xét các chi trả từ năm 2012 của Medicare cho các loại thuốc chữa HIV và sau đó tham chiếu với hồ sơ tử vong. Họ phát hiện ra rằng chương trình trả tiền thuốc cho 158 người sau khi họ đã qua đời, gây tốn kém cho người trả thuế tới 292,381 Mỹ kim, trung bình là 1,850 Mỹ kim cho mỗi người nhận.

Các nhà điều tra không biết những gì đã xảy ra đối với các loại thuốc được bán cho người chết, nhưng một số có thể đã được chuyển ra chợ đen. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế hàng đầu của chính phủ, bảo hiểm cho khoảng 55 triệu người cao niên và người khuyết tật. Bảo hiểm thuốc theo toa được thực hiện thông qua các chương trình bảo hiểm tư nhân bắt đầu từ năm 2006 như là một sự mở rộng của chương trình. Nhưng nó cũng trở thành mục tiêu của nhiều trò gian lận. Bản phúc trình không ước tính ảnh hưởng tài chánh tiềm năng trong chương trình thuốc 85 tỷ Mỹ kim của Medicare, còn được gọi là Phần D. Nhưng các nhà điều tra tin rằng thất thoát có lể lên đến hàng triệu Mỹ kim. (Minh Hằng)