09/11/2018 | 3

Medicare sẽ mở rộng để chi trả thêm cho các dịch vụ tại gia

Medicare sẽ mở rộng để chi trả thêm cho các dịch vụ tại gia

Ảnh: Reuters

Washington DC – Vào năm tới, người cao tuổi tại nhiều tiểu bang sẽ có thể nhận được thêm các dịch vụ mới tại gia, như giúp làm việc nhà, mua các thiết bị an toàn, và cung cấp thêm người chăm sóc, thông qua chương trình bảo hiểm tư nhân Medicare Advantage.

Đây có thể là sự thay đổi lớn cho Medicare và giúp giảm chi phí cho người đóng thuế. Các dịch vụ mới được Medicare đồng ý chi trả khá tương tự với các nhu cầu của những bệnh nhân cần chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ diễn ra khá chậm, và người cao tuổi có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm chương trình bảo hiểm có cung cấp các dịch vụ tăng thêm. Các dịch vụ mới được cung cấp bởi chương trình Medicare Advantage sẽ hiện diện tại khoảng 20 tiểu bang trong năm tới, và dự kiến sẽ tăng thêm theo thời gian. Khoảng 780,000 người sẽ nhận được các phúc lợi mới trong năm tới với chương trình Medicare Advantage.

Các dịch vụ tại gia được yêu cầu nhất hiện nay là người giúp làm việc nhà và người hỗ trợ thêm cho người chăm sóc chính. Những người muốn nhận các dịch vụ mới phải có lý do hợp lý liên quan đến sức khỏe, và chi phí sẽ thay đổi tùy theo chương trình bảo hiểm.

Theo ước tính, khoảng 33% người nhận Medicare hiện nay sẽ có một chương trình Medicare Advantage vào năm tới. Thời gian ghi danh cho Medicare Advantage 2019 sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Rất nhiều hãng bảo hiểm lớn đã tham gia chương trình Medicare Advantage, như Anthem, UnitedHealthcare, và Humana. Người nhận Medicare và gia đình cần dựa theo thông tin của từng hãng để tìm các chương trình bảo hiểm có mở rộng dịch vụ. (Ngô Bảo)

TAGS: medicare