06/11/2021 | 19

Medicare có thể chi trả dịch vụ khám thính lực nếu kế hoạch chi tiêu của đảng dân chủ được thông qua

Medicare có thể chi trả dịch vụ khám thính lực nếu kế hoạch chi tiêu của đảng dân chủ được thông qua

Nếu dự luật Build Back Better Act của đảng Dân chủ được thông qua, chương trình bảo hiểm y tế Medicare trong lịch sử lần đầu tiên sẽ chi trả cho dịch vụkhám thính lực. Phạm vi bảo hiểm mới sẽ có hiệu lực vào năm 2023, được liệt kê trong dự luật chi tiêu 1.85 nghìn tỷ Mỹ Kim do đảng Dân chủ đề nghị nhằm giúp củng cố mạng lưới an sinh xã hội.

Gói dự luật vẫn cần được phê duyệt ở cả Hạ viện và Thượng viện trước khi nó có thể được trình lên bàn Tổng thống Joe Biden. Khoảng 63.3 triệu người đang nằm trong chương trình Medicare, trong số đó, có 55.1 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Nhóm người có độ tuổi trẻ hơn còn lại theo quy định cũng được ghi danh do có thương tật vĩnh viễn.

Một số người dân có thu nhập thấp hội đủ điều kiện sẽ được nhận các chương trình giảm tiền bảo hiểm. Mặc dù kế hoạch chi tiêu của đảng Dân chủ sẽ bổ sung dịch vụ khám thính giác vào các khoản bao trả của gói căn bản, dịch vụ nha khoa và khám thị lực vẫn chưa được chi trả. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau răng miệng cần phải phẫu thuật khẩn cấp hoặc phức tạp, Medicare có thể đồng ý chi trả chi phí.