Máy bay mất tích: điều tra 2 phi công

Với những dữ kiện mới, các nhà điều tra tập trung vào các phi công và hành khách trên chuyến bay.