27/02/2016 | 0

Máy bay FedEx chở bệnh nhân đi ghép gan

Máy bay FedEx chở bệnh nhân đi ghép gan

Chicago, Illinois. (CBS) — Cơn bão tuyết ập xuống khu vực Chicago trong tuần này đã tạo ra đủ loại vấn đề. Nhưng hãy tưởng tượng quý vị có một đứa con bị bệnh cần ghép gan, và bệnh viện gọi đến thông báo có người hiến tặng lá gan và yêu cầu gia đình quý vị đến bệnh viện gấp.

Đó là tình huống mà gia đình Faris đã gặp phải. Bé gái Brooklyn 2 tuổi và cha mẹ đang ở Memphis, và cuộc phẫu thuật được dự trù sẽ tiến hành tại Bệnh Viện Nhi Lurie’s ở Chicago. Cha mẹ bé gái nói rằng họ không cần biết sẽ phải làm những gì, miễn là họ phải đi đến Chicago cho bằng được, và họ tin rằng sẽ có ai đó trợ giúp. Quả thật có người giúp họ. Công ty FedEx gọi tới và đề nghị một chuyến chuyển hàng đặc biệt qua đêm gồm người mẹ và bé Brooklyn. Hai mẹ con có mặt tại phi trường trong 15 phút và tại đó đã có một chiếc máy bay của công ty đang chờ đợi họ và sẵn sàng lên đường.

Bé Brooklyn đến được Bệnh Viện Nhi Lurie’s và cuộc phẫu thuật đã thành công. Giờ đây, bé được trông đợi sẽ sống lâu và mạnh khỏe. (Huy Lam)