MÀU MẮT NHUNG | Sáng tác: Đức Huy | NHẠC THÍNH PHÒNG