27/01/2021 | 1

Mặt trận Tổ quốc CSVN lại tiếp tục kêu gọi người Việt ở hải ngoại đóng góp tiền

Mặt trận Tổ quốc CSVN lại tiếp tục kêu gọi người Việt ở hải ngoại đóng góp tiền

Trần Thanh Mẫn- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 27 tháng 1 năm 2021 loan tin, tại đại hội 13 của nhà cầm quyền, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Cộng sản đề nghị các viên chức Cộng sản ở cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến cấp địa phương cần phải vận động người Việt đang sống ở các nước trên thế giới hướng về tổ quốc bằng cách đóng góp tiền cho nhà cầm quyền xây dựng đất nước.

Ông Mẫn nói, trong thời gian tới, kế hoạch của Mặt trận tổ quốc Cộng sản là phải chuyển hướng hoạt động mạnh về cơ sở, tập hợp sức mạnh của 100 triệu người dân và đồng bào ở ngoại quốc, cùng hợp lực thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng Cộng sản. Bên cạnh những xảo ngôn kêu gọi người dân góp tiền cho các viên chức Cộng sản tham nhũng, thì ông Mẫn lại cảnh báo về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận viên chức, đảng viên Cộng sản.

Ông Mẫn đánh giá tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hoá” của các viên chức Cộng sản có nơi phức tạp. Ông Mẫn thừa nhận, Việt Nam sau 45 năm cai trị của nhà cầm quyền thì sự phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội diễn ra ngày càng trầm trọng. Sự thật này trái ngược hoàn toàn với những xảo ngôn của những người Cộng sản là xoá bỏ giai cấp, xoá bỏ sự phân chia giàu nghèo trong xã hội để tiến đến một thế giới đại đồng.

Dù luôn mị dân là có cuộc bầu cử minh bạch, dân chủ theo hình thức đảng cử, dân bầu nhưng đến hôm nay chuẩn bị kết thúc đại hội, người dân vẫn chưa biết ai là những ứng cử viên trong tứ trụ triều đình Cộng sản.

An Nhiên