28/11/2016 | 0

Marco Rubio sẽ làm việc với Donald Trump về chính sách với Cuba

Marco Rubio sẽ làm việc với Donald Trump về chính sách với Cuba

Washington, DC. (CBS) – Là con trai cặp vợ chồng di dân người Cuba, Thượng Nghị sĩ Marco Rubio cho biết cái chết của Fidel Castro là cơ hội để Cuba chuyển sang hướng đi có tính dân chủ nhiều hơn.

Trong chương trình Face the Nation hôm qua, ông Rubio nói rằng ông muốn nhìn thấy Cuba mở cánh cửa cho tự do báo chí, tự do ngôn luận, người dân không bị bỏ tù vì phản đối đường lối của chính phủ, chấm dứt việc giúp đỡ Bắc Hàn và không cho phép quân đội Nga lập căn cứ trên hòn đảo. Ông Rubio lưu ý rằng năm nay ông Raul 85 tuổi rồi, nên nghĩ đến việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ hơn. Ông tin tưởng trong vòng 10 năm nữa, sau khi thế hệ trẻ lên nắm quyền, tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Cuba sẽ dễ dàng hơn.

Jeffrey Goldberg là biên tập viên của tờ Atlantic, nói rằng việc ông Trump sắp nhậm chức là thời điểm vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba. Nếu chính phủ Obama không thực hiện những điều đã hứa với Cuba trước ngày 20 tháng Giêng, sau khi ông Trump nhậm chức, mọi việc sẽ quá trễ. Ông Trump đe dọa sẽ xóa bỏ mọi chương trình của ông Obama về Cuba. Ông Rubio cho biết ông không chống đối thay đổi trong mối quan hệ, nhưng ông muốn Cuba phải dân chủ trước, phải cho dân chúng của đất nước này được hưởng quyền tự do nhiều hơn.

Tổng thống đắc cử Trump từng chỉ trích nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba, đe dọa sẽ xóa lệnh dỡ bỏ cấm vận Cuba của ông Obama. (Mai Đức)